استخراج رده آبراهه ها در ArcGIS

ویدئوی تهیه رده آبراهه های حوضه آبخیر در ArcGIS


در بیشتر مطالعات محیطی و تحلیل های ژئومورفولوژی بدست آوردن خصوصیات مورفومتری رودخانه ها نقشی اساسی دارد. انواع آبراهه­ ها از نظر شکل شامل شاخه­ای یا دندریتی، قائم یا آبراهه قدیمی، داربستی­، شعاعی، زهکشی حلقوی، زهکشی موازی و زهکشی غیر عادی است. از معمول­ترین و فراوان­ترین آبراهه­ ها نوع شاخه­ای یا دندریتی است. تشکیل این نوع آبراهه اغلب مربوط به جنس سنگ است و عوامل دیگری از قبیل شیب و جهات ساختمانی نیز در شکل گیری آن دخالت دارند. یکی از فاکتور های اساسی در تعیین خصوصیات حوضه های آبخیز (watershed) مشخص کردن رده آبراهه های (stream order) آن است.

رواناب در زمان حرکت روی سطح زمین از مسیری بر روی خاک یا سنگ بستر حرکت می­کند که کمترین مقاومت را داشته باشد. هرچه مقدار آبراهه ­هایی که به یک رودخانه متصل می­شوند بیشتر باشند زهکشی در سطح منطقه بیشتر و شدت جریان بیشتر خواهد بود. سیستم شبکه هیدروگرافی تا حدود زیادی تابع ویژگی­های زمین شناسی است. بنابراین مشخصات آبراهه­ ها (جهت جریان، تراکم، نوع و شکل) در رابطه با وضعیت سنگ و ناهمواری منطقه است. از آنجا که برداشت، حمل و رسوبگذاری مواد بوسیله آب های جاری صورت می گیرد، مطالعه و چگونگی فعالیت آبراهه­ ها و نتیجه آن در تجزیه و تحلیل مسائل ضروری به نظر می رسد. در آبراهه های با رده های متفاوت شرایط زمان تمرکز و دبی اوج سیلاب ها می تواند متغیر باشد. بسیاری از این مطالعات در تعریف رده یک آبراهه، دایمی بودن نهرهای رده یک را درنظر نگرفته اند و زیرشاخه های فرعی فصلی را نیز در محاسبه رده یک لحاظ نموده اند.

استخراج رده آبراهه ها در ArcGIS
استخراج رده آبراهه ها و شاخه های رودخانه ها در ArcGIS

بنابراین، محاسبه رده آبراهه ها یکی از وظایف اصلی مطلاعات محیطی محسوب می شود. اما محاسبه دستی این عامل امروزه کار بسیار دشواری است که انجام آن می تواند علاوه بر صرف وقت با خطاها و نواقص زیادی همراه باشد. ابزار Hydrology در نرم افزار ArcGIS این امکان را فراهم آورده هاست تا رده آبراهه ها را بصورت خودکار و اتومات محاسبه نماییم.

این آموزش مراحل تولید لایه رده آبراهه ها را در ArcGIS 10.8 بصورت گام به گام توضیح داده است. این آموزش ویدئویی محاسبه رده آبراهه ها در زمان 3 دقیقه به شما آموزش می دهد که چطور لایه استریم اوردر را برای حوضه آبخیز مورد مطالعه خود محاسبه و لایه آن را تولید کنید.


این آموزش به سوالات زیر پاسخ می دهد.

چطور می توانم رده آبراهه های یک حوضه آبخیز را محاسبه نمایم؟

چطور می توان رتبه آبراهه های یک حوزه آبریز را محاسبه کرد؟

روش تولید لایه رده آبراهه های حوضه آبخیز چگونه است؟

چطور رده رودخانه را در GIS حساب کنیم؟

چطور رده رودخانه و رده رتبه شاخه های رودخانه را در سیستم اطلاعات جغرافیایی ایجاد کنیم؟

چطور رتبه شبکه های شاخه ها و آبراهه های یک حوضه را در GIS بدست آوریم؟

ابزار hydrology در نرم افزار ArcGIS چطور کار میکند؟

روش کار با ابزارهای تجمع آب (flow accumulation)، جهت حرکت آب (flow direction)، و نهرها (streams) در برنامه ArcGIS چگونه است؟

آیا برنامه GIS خودش رده رودخانه را تولید می کند؟