نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جاجرم، شماره شیت 7263-I ، فرمت jpg   (JAJARM برگه  7263-I)