دریافت آخرین تحولات و روندهای اقتصادی و مالی جهان

در این صفحه آخرین اخبار اقتصادی کشورهای جهان هر یک دقیقه یکبار بروز می شود. مهمترین اخباری که می تواند به شاخص های اقتصادی تمامی کشور ها تاثیرگذار باشد.

در باکس زیر در گوشه سمت راست بالا، علامت EN مشخص است، آن را FA انتخاب کنید تا اخبار ایران و جهان را به فارسی نمایش بدهد.

 تقویم اقتصادی کشور های جهان
در تقویم اقتصادی زیر که هر یک دقیقه بروزرسانی می شود، می توانید از آخرین تحولات اقتصادی امروز و فردا مطلع شوید.
از مهمترین شاخص های این تقویم تولید ناخالص داخلی و شاخص مسکن و سایر شاخص های اقتصادی مهم هر روز است.

اخبار اقتصادی ایران

ادامه خبرهای فوری