چگونه مدل‌های دیجیتال ارتفاع (DEM) می‌توانند در تحلیل اقتصادی مفید باشند

تحلیل اقتصادی فرآیند استفاده از تئوری و داده های اقتصادی برای بررسی رفتار و تعاملات عوامل اقتصادی مانند افراد، خانوارها، شرکت ها، بازارها و دولت ها است. تجزیه و تحلیل اقتصادی می تواند برای اهداف مختلفی مانند ارزیابی سیاست، پیش بینی، بهینه سازی، اندازه گیری رفاه و غیره استفاده شود. با این حال، تجزیه و تحلیل اقتصادی اغلب به اطلاعات دقیق در مورد زمینه جغرافیایی فعالیت اقتصادی، مانند مکان، توزیع، و ویژگی های منابع، تولید، مصرف، تجارت و عوامل خارجی نیاز دارد. اینجاست که مدل‌های دیجیتال ارتفاع (DEM) مفید هستند.

مدل دیجیتال ارتفاع (DEM) چیست؟

مدل ارتفاعی دیجیتال (DEM) یک نمایش دیجیتالی شبکه‌بندی شده از زمین است که هر مقدار پیکسل آن نشان دهنده یک عدد ارتفاعی است. این عدد ارتفاعی معرف ارتفاع بخشی از محدوده است که به اندازه اندازه پیکسل رستر دم است. مبنای ارتفاعی براساس یک سیستم مختصاتی تعریف می شود که معمولا براساس ژئوئید و سطح مبنای آب های آزاد است. مبدأ یک نقطه یا سطح مرجع است که مبدا و جهت یک سیستم مختصات را مشخص می کند. DEM ها معمولا با استفاده از تکنیک های سنجش از دور، مانند LiDAR (تشخیص نور و محدوده) یا فتوگرامتری ایجاد می شوند که از تصاویر لیزری یا هوایی برای اندازه گیری ارتفاع زمین استفاده می کنند. DEM ها می توانند رزولوشن های متفاوتی داشته باشند، که نشان دهنده اندازه هر پیکسل و سطح جزئیات آنها است. DEM های با وضوح بالاتر پیکسل های کوچکتر و جزئیات بیشتری دارند، در حالی که DEM های با وضوح پایین تر پیکسل های بزرگتر و جزئیات کمتری دارند.

چرا DEM ها برای تحلیل اقتصادی مهم هستند؟

DEM ها برای تجزیه و تحلیل اقتصادی مهم هستند زیرا اطلاعات ضروری در مورد توپوگرافی و مورفولوژی سطح زمین ارائه می دهند. توپوگرافی به شکل و ویژگی های زمین، مانند تپه ها، دره ها، شیب ها و جهت شیب ها اشاره دارد. مورفولوژی به شکل و ساختار زمین، مانند الگوهای زهکشی، انواع خاک، پوشش گیاهی و کاربری اراضی اشاره دارد. دم ها می توانند به چندین روش به تحلیل اقتصادی کمک کنند، مانند:

• تخصیص و ارزش گذاری منابع: DEM ها را می توان برای شناسایی و ارزش گذاری منابع طبیعی موجود یا کمیاب در یک منطقه خاص، مانند آب، مواد معدنی، الوار، زمین، یا تنوع زیستی استفاده کرد. DEM ها می توانند به تخمین کمیت، کیفیت و دسترسی به منابع بر اساس ارتفاع، شیب، جنبه، انحنا، ناهمواری و سایر پارامترهای زمین کمک کنند. به عنوان مثال، مدل‌های ارتفاعی دیجیتال: یادداشت راهنمایی در مورد چگونگی ارتفاع دیجیتال … در مورد چگونگی استفاده از DEM برای تخصیص و ارزیابی منابع بحث می‌کند.

• تابع تولید و تابع هزینه: DEM ها را می توان برای مدل سازی تابع تولید و تابع هزینه عوامل اقتصادی که از زمین به عنوان ورودی یا خروجی استفاده می کنند، مانند کشاورزی، جنگلداری، معدن، گردشگری یا ساخت و ساز استفاده کرد. DEM ها می توانند به تعیین بهره وری، کارایی و سودآوری تولید بر اساس ارتفاع، شیب، جنبه، انحنا، ناهمواری و سایر پارامترهای زمین کمک کنند. به عنوان مثال، مدل دیجیتال ارتفاع – مجله GIS نحوه استفاده از DEM ها را برای تابع تولید و تابع هزینه مورد بحث قرار می دهد.

• شبکه تجاری و هزینه حمل و نقل: DEM ها را می توان برای تجزیه و تحلیل شبکه تجاری و هزینه حمل و نقل عوامل اقتصادی که در مبادله فضایی کالاها یا خدمات، مانند تجارت داخلی یا بین المللی، مهاجرت یا رفت و آمد استفاده می کنند، استفاده کرد. DEM ها می توانند به بهینه سازی مسیر، حالت و فرکانس حمل و نقل بر اساس ارتفاع، شیب، جنبه، انحنا، ناهمواری و سایر پارامترهای زمین کمک کنند. به عنوان مثال، ارزیابی دقت مدل‌های ارتفاعی دیجیتال (DEMs): A Critical … در مورد چگونگی استفاده از DEM برای شبکه تجاری و هزینه حمل و نقل بحث می‌کند.

• شناسایی و کمیت خارجی: DEM ها را می توان برای شناسایی و تعیین کمیت اثرات خارجی ناشی از فعالیت اقتصادی که بر سطح زمین تأثیر می گذارد یا تحت تأثیر آن قرار می گیرد، مانند آلودگی، فرسایش، سیل، رانش زمین یا تغییرات آب و هوایی استفاده کرد. DEM ها می توانند به اندازه گیری تاثیر، شدت و توزیع عوامل خارجی بر اساس ارتفاع، شیب، جنبه، انحنا، ناهمواری و سایر پارامترهای زمین کمک کنند. مثلا،

تجزیه و تحلیل DEM – بسیاری از کاربردها و مشتقات یک مدل ارتفاعی دیجیتالی، چگونگی استفاده از DEM ها را برای شناسایی و کمی سازی عوامل خارجی مورد بحث قرار می دهد.

نتیجه گیری

در این نوشته به بررسی این موضوع پرداختیم که چگونه مدل‌های دیجیتال ارتفاع (DEM) می‌توانند در تحلیل اقتصادی مفید باشند. منابع DEM را می توان برای کاربردهای مختلفی مانند تخصیص و ارزیابی منابع، تابع تولید و تابع هزینه، شبکه تجارت و هزینه حمل و نقل، شناسایی عوامل خارجی و تعیین کمیت استفاده کرد. با این حال، DEM ها همچنین دارای چالش ها و محدودیت هایی هستند که باید در هنگام استفاده از آنها برای تجزیه و تحلیل یا تصمیم گیری در نظر گرفته شوند، مانند دقت و عدم اطمینان، در دسترس بودن و دسترسی، سازگاری و قابلیت همکاری. بنابراین، استفاده عاقلانه و مسئولانه از DEM ها برای تحلیل اقتصادی مهم است.