اطلاعات تماس

نشانی فوری آموز:

استان: تهران، شهرستان : تهران، بخش : مرکزی، شهر: تهران، محله: سلسبیل شمالی، خیابان بوستان سعدی، کوچه مقدم، پلاک: ۱۶.۰، طبقه: ۳،

کد پستی: 1346635998 (نظام محله)

ایمیل:
info@foriamooz.ir
mnezammahalleh@gmail.com
تلفن همراه: 09108350107
تلفن ثابت: 02166179198
ایمیل مدیریت:
mnezammahalleh@gmail.com