اطلاعات تماس

نشانی فوری آموز:

تهران، خیابان رودکی، خیابان بوستان سعدی، کوچه مقدم، پلاک 16، زنگ 3

کد پستی: 1346635998 (نظام محله)

ایمیل:
foriamooz@gmail.com
support@foriamooz.ir
info@foriamooz.ir
mnezammahalleh@gmail.com
ایمیل مدیریت:
mnezammahalleh@gmail.com
——————–
تلفن همراه: 09108350107
تلفن ثابت: 02166179198

Instagram: @foriamooz

Telegram: @foriamooz

LinkedIn: @foriamooz

YouTube: @foriamooz

Aparat: @foriamooz