یکی از تلاش های ما ارایه پادکست هایی برای آموزش روش ها و تکنیک های پردازش اطلاعات آماری و مکانی به منظور ارتقای مهارت های تولید،‌استخراج و تهیه اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری در امر مدیریت است.