پول ما با تورم دقیقا چقدر بی ارزش می شود؟

در این مقاله به این موضوع می پردازیم که با خلق پول و کاهش ارزش پول، دارایی های ما چقدر افزایش قیمت می یابد و چقدر طلب ما بی ارزش می شود.

تورم چیست؟

تورم نرخ افزایش سطح عمومی قیمت ها در یک دوره زمانی معین است. تورم معمولاً یک معیار گسترده است، مانند افزایش کلی قیمت ها یا افزایش هزینه های زندگی در یک کشور.

تورم افزایش قیمتی است که می توان آن را کاهش قدرت خرید در طول زمان دانست. نرخ کاهش قدرت خرید را می توان در افزایش متوسط قیمت سبدی از کالاها و خدمات منتخب طی مدتی منعکس کرد.

علل ایجاد تورم چیست؟

مهمترین علت ایجاد و ریشه تورم خلق پول توسط بانک های مرکزی کشورها است. با خلق پول جدید و افزایش پایه پولی (میزان پول نقد موجود در جامعه بغیراز دارایی های غیرنقدی) میزان پول نسبت به سایر دارایی هایی که ثابت ماندند افزایش می یابد. به عبارتی پول زیاد می شود ولی کالاها و محصولات فیزیکی در کشور زیاد نشده است حتی گاهی کمتر از دوره قبل هم شده است. در نتیجه وقتی پول از کالاها و محصولات فیزیکی بیشتر بشود قیمت محصولات افزایش می یابد چرا که ارزش تغییر نکرده است.

پول منتشر شده توسط دولت ها در جامعه توزیع می شود که موجب افزایش تقاضا در طول چند ماه می شود که این تقاضا موجب کمبود کالاها و خالی شدن انبار ها می شود و نتیجه آن افزایش قیمت است.

مشاغل بیشتر و دستمزدهای بالاتر درآمد خانوارها را افزایش می‌دهد و منجر به افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده، افزایش بیشتر تقاضای کل و فرصت برای شرکت‌ها برای افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. وقتی این اتفاق در تعداد زیادی از مشاغل و بخش ها رخ می دهد، منجر به افزایش تورم می شود.

در ادامه به این می پردازیم که چه میزان پول بی ارزش می شود.

تصویر محصول دانلودی اکسل با نام ابزار محاسبه ارزش واقعی پول شما در آینده

اینکه با خلق پول چقدر سرمایه های کارگران و خانواده های فقیر بی ارزش می شود موضوعی است که با رابطه زیر مشخص می شود.

mv=py

در این رابطه با افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در جامعه درامد غیرواقعی یا درآمد اسمی افزایش می یابد، ولی درآمد واقعی ثابت است. چون درآمد ثابت است عملا میزان p یا سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد.

در نرم افزار اکسل محاسبه ارزش پول می توانیم بدون نیاز به هیچ فرمول و رابطه ای می توانیم حساب کنیم که با تورم پول و سرمایه خانوارها چقدر بی ارزش می شود.