عکس هوایی سال 1334 مرزن آباد مازندران

عکس های هوایی که در سال 1333 و 1334 یا به اصطلاح دهه چهل عکسبرداری شده اند، در اکثر مطالعات و مباحث حقوقی و قضایی مانند دعاوی منابع طبیعی و […]

لایه DEM ده 10 متر استان تهران

لایه DEM یا مدل ارتفاع رقومی ده متر (10 meter) استان تهران بخش های اطراف استان تهران تا دامنه های شمالی البرز و همچنین بخش هایی از استان همسایه تهران […]

لایه های GIS شهر ماهنشان استان زنجان

لایه های GIS شهر این محصول شامل بیش از 25 لایه GIS است لایه GIS پست های برق شهر ماهنشان لایه GIS جایگاه های سوخت و پمپ بنزین های شهر […]

لایه های GIS شهر قیدار استان زنجان

لایه های GIS شهر این محصول شامل بیش از 25 لایه GIS است لایه GIS پست های برق شهر قیدار لایه GIS جایگاه های سوخت و پمپ بنزین های شهر […]

دانلود لایه های GIS شهر خرمدره استان زنجان

شهر خرم دره استان زنجان با جمعیت ۶۸٬۱۲۱ نفرطبق آمار سال 1395 بعنوان سومین شهر بزرگ استان زنجان می باشد. این شهر با وسعتی برابر ۱۰ کیلومتر مربع در ۸۰کیلومتری […]

لایه های GIS شهر سلطانیه استان زنجان

شهر سُلطانیه با مساحت حدود ۱۵۶ هکتار، یکی از شهرهای تاریخی شهرستان سلطانیه استان زنجان ایران است که در ۳۷کیلومتری شهر زنجان واقع است. شهر سلطانیه از شهرهای معروف استان […]

دانلود لایه های GIS شهر ایجرود استان زنجان

لایه های GIS شهری این محصول شامل بیش از 25 لایه GIS است پست های برق شهر ایجرود جایگاه های سوخت و پمپ بنزین های شهر ایجرود نقاط شهری شهر […]

دانلود لایه های GIS شهر ابهر

لایه های GIS شهرابهر این محصول شامل بیش از 25 لایه GIS است پست های برق شهر ابهر جایگاه های سوخت و پمپ بنزین های شهر ابهر نقاط شهری شهر […]