مشاهده قیمت لحظه ای رمزارزها

نگاه کلی به بازار ارزهای دیجیتال

نمای کل بازار ارزهای دیجیتال نشان دهنده تغییرات لحظه ای قیمت، پوشش بازار، و تغییرات قیمتی تمامی ارزهای دیجیتال و انوع کوین ها می باشد.

ستون های MKT CAP ، FD MKT CAP، LAST ، AVAIL COIN، TOTAL COIN، TRADED VOL، % CHG، به ترتیب نشان دهنده درصد تغییرقیمت، حجم معامله شده، کل توکن های قابل عرضه، توکن های موجود، آخرین قیمت به دلار، پوشش بازار قابل عرضه، پوشش بازار واقعی است. در پایین صفحه توضیحات درج شده است. مقدار B به معنی میلیارد دلار و مقدار T به معنی تریلیون دلار است. ارزهای دیجیتال زیر براساس پوشش بازار مرتب شده اند بطوری که مثلا بیت کوین با بیشترین حجم پولی که به خود جذب کرده در مقام اول و اتریوم با پوشش بازر نصف بیت کوین در مقام دوم و سایر رمزها در ادامه آنها قرار می گیرد. این ترتیب با نوسانات در میزان سرمایه گذاری در رمزارزهای مختلف دایما تغییر می کند.نمای کل بازار ارزهای دیجیتال نشان دهنده تغییرات لحظه ای قیمت، پوشش بازار، و تغییرات قیمتی تمامی ارزهای دیجیتال و انوع کوین ها می باشد.

ستون MKT CAP نشان می دهد که چه میزان پول در رمزارز موردنظر در لحظه وارد (سرمایه گذاری) شده است.

ستون FD MKT CAP  نشان دهنده ارزش کل یک رمزارز به قیمت روز درصورت عرضه کل توکن های آن است.

ستون LAST نشان می دهد که آخرین قیمت معامله شده یک رمزارز یا توکن چند دلار (تتر) است.

ستون AVAIL COIN نشان دهنده مقدار کل توکن های استخراج شده یا عرضه شده یک پروژه رمزارزی است.

ستون TOTAL COIN نشاندهنده کل توکن هایی است که قرار است در یک بازه زمانی مشخص در یک پروژه رمزارزی استخراج و عرضه شود.

ستون TRADED VOL نشان دهنده حجم کل معاملات (به دلار) صورت گرفته در یک رمزارز در یک تایم فریم مشخص  (مثلا یک روزه) است.

ستون % CHG نشان می دهد که قیمت یک رمزارز در یک بازه زمانی مشخص چند درصد تغییر داشته است.