قنات های اطراف شهر شیراز

موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
نقشه استان های شرقی ایران- محصول فوری آموز
تصویر محصول نقشه استان های غربی ایران- محصول فوری آموز
استان های شمال غرب کشور
استان های جنوبی ایران - محصول فوری آموز
استان های شمالی ایران- محصول فوری آموز

یکی از مهمترین فاکتور هایی که در اکثر مطالعات نادیده گرفته شده است و به نوعی نقطه ضعف بسیاری از مطالعات مکانیابی است، در نظر گرفتن مکان قنات ها در برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مطالعات مکانی است. در مطالعات مکانیابی استان فارس و شهر شیراز در هر موضوعی لازم داریم تا معیار مکانی قنات ها یا نقشه قنات های اطراف شهر شیراز را نیز در مکانیابی و برنامه ریزی شهر شیراز انجام در نظر بگیریم.

در اطراف شهر شیراز و حومه آن از قدیم و در طول سده های مختلف قنات های برای آبیاری مزارع و یا مصارف شرب احداث شده اند. مکان این سازه های زیر زمینی قدیمی امروزه می تواند در طرح های توسعه شهری و طرح های زیر سازی و راه سازی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در بازنگری طرح تفصیلی شهری شیراز لازم است ما نقشه و لایه قنات ها را در این نقشه برای ارائه به شهرداری لحاظ کنیم.

به همین منظور در سایت فوری آموز موقعیت مکانی قنات ها براساس داده های نقشه های توپوگرافی پوشش سراسری تهیه شده است. این لایه ها در دو قالب گوگل ارث و GIS عرضه گردید. در زیر می توانید این لایه ها را دانلود کنید.

لایه موقعیت مکانی قنات های اطراف شهر شیراز با فرمت shapefile

لایه مکانی قنات های اطراف شهر شیراز و استان فارس بصورت فایل گوگل ارث

این دو لایه برای استفاده و مشاهده و پردازش در برنامه های google earth و سایر نرم افزار های سیتستم اطلاعات جغرافیایی آماده سازی شده است و از نظر مختصات و رویهم قرارگیری با سایر لایه ها کاملا کنترل شده اند.

این محصول همچنین قنات های سایر شهرها و استان های اطراف استان فارس را نیز پوشش می دهد.

متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
اسامی و نام روستاهای ایران در گوگل ارث
متن تصویر اسامی و مکان شهرهای ایران
alt test for Google Earth زلزله های ایران
this is alt text for image of Google Earth لندفرم های ژئومورفولوژی ایران
this is alternative text for Google Earth معادن فعال و غیر فعال ایران با اسامی مالکین و نوع معدن
alternative text for Google Earth زیست محیطی
تپه های باستانی
تصویر تالاب های کل ایران در گوگل ارث
مکان زلزله های 100 سال اخیر در گوگل ارث
نقشه گوگل ارث راه ها و جاده های سراسری ایران
مناطق خطر زلزله ها در ایران
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی