موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث

مکان قنات های جنوبی در Google Earth


این محصول فایل گوگل ارث (kmz/kml) است که موقعیت مکانی قنات های استان های جنوبی را در گوگل ارث Google Earth نمایش می دهد.

استان های جنوبی شامل

نقشه مکان قنات های استان بوشهر
نقشه مکان قنات های استان چهارمحال و بختیاری
نقشه مکان قنات های استان اصفهان
نقشه مکان قنات های استان فارس
نقشه مکان قنات های استان هرمزگان
استان های جنوبی ایران - محصول فوری آموز
استان های جنوبی ایران – محصول فوری آموز

موقعیت مکانی و لوکیشن قنات ها از روی نقشه های قدیمی با دقت بالا استخراج شده است.خرید نقشه قنات ها از طریق دکمه خرید زیر انجام می شود.