موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث

مکان قنات های جنوبی در Google Earth


این محصول فایل گوگل ارث (kmz/kml) است که موقعیت مکانی قنات های استان های جنوبی را در گوگل ارث Google Earth نمایش می دهد. در این محصول نقاط و خط قنات های زیرزمینی روی نقشه گوگل ارث نمایش داده شده است.

قنات های استان های جنوبی کشور در گذشته نقش مهمی در آبیاری اراضی زراعی و کشاورزی شهرها و روستاهای این استان ها ایفا می نمودند. امروزه موقعیت این قنات ها در زیر زمین های شهری و زیر ساختمان ها و زیرساخت های شهری خطر آفرین است.

دانستن این که زیر کدام زیرساخت های شهری و کدام ساختمان ها و آپارتمان های شهری و روستایی قنات عبور می کند می تواند به شما در تصمیم گیری بهتر در زمان خرید منزل کمک کند. بسیاری از ترک های ساختمان ها و بسیاری از فرونشست های زمین ها در شهرها به دلیل این است که در گذشته در زیر این زمین ها قنات وجود داشت زمین هایی که زمانی اراضی زراعی بوده اند و اکنون شهر توسعه پیدا کرد و تبدیل به شهر شدند.

توسعه شهرها ی امروزی به سمت اراضی کشاورزی باعث شد بسیاری از این ساختمان ها و تاسیسات و آپارتمان های شهری روی قنات ها واقع گردند. این امر می تواند موجب کاهش عمر مفید آپارتمان ها شود.

در این فایل نقشه تمام قنات ها در گوگل ارث نشان داده شده است. شما می توانید در نقشه گوگل ارث تمام آپارتمان ها را روی تصویر ماهواره ای و روی عکس هوایی امروزی مشاهده کنید.

استان های جنوبی شامل

نقشه مکان قنات های استان بوشهر
نقشه مکان قنات های استان چهارمحال و بختیاری
نقشه مکان قنات های استان اصفهان
نقشه مکان قنات های استان فارس
نقشه مکان قنات های استان هرمزگان
استان های جنوبی ایران - محصول فوری آموز
استان های جنوبی ایران – محصول فوری آموز

موقعیت مکانی و لوکیشن قنات ها از روی نقشه های قدیمی با دقت بالا استخراج شده است.خرید نقشه قنات ها از طریق دکمه خرید زیر انجام می شود.