موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث

مکان قنات های شمالغرب در گوگل ارثاین محصول فایل گوگل ارث (kmz/kml) است که موقعیت مکانی قنات های استان های شمالغرب را در گوگل ارث Google Earth نمایش می دهد.

کشور را در قابل یک ژئودیتابیس عرضه کرده است.

آذربایجان شرقی
زنجان
استان های شمال غرب کشور
استان های شمال غرب کشور شامل استان های آذربایجان غربی آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، زنجان، و کردستان است.

دانلود فایل های قنات ها و موقعیت مکانی و لوکیشن قنات ها از روی نقشه های قدیمی با دقت بالا استخراج شده است.در بخش شمال غرب تنها استان زنجان دارای قنات می باشد. چند مورد دراستان آذربایجان شرقی نیز قنات وجود دارد. نقشه گوگل ارث قنات ها را از دکمه خرید زیر خریداری کنید.