استفاده از آمارهای ترافیکی راه ها در مکانیابی

در این مقاله ابتدا موضوع استفاده از داده ها و آمارهای ترافیکی را در مطالعات مکانیابی در GIS بررسی و بعد روش تهیه و دانلود داده های ترافیکی محور ها و جاده های کل کشور را توضیح می دهیم.

در این مقاله قصد داریم به این موضوع بپردازیم که چطور در مطالعات مراحل مکانیابی در GIS و پهنه بندی در موضوعات مختلف از توجه به اطلاعات ترافیکی در غفلت شده است. در مکانیابی معمولا فواصل مانند فاصله تا راه ها یا فاصله تا جاده ها بعنوان یک معیار مورد استفاده قرار می گیرد. اما این که هر کدام از این راه ها چه میزان می تواند در مکانیابی تاثیر داشته باشد بستگی به میزان ترافیک و عبور و مرور خودروهای سبک و سنگین از آن محور ها و شبکه ارتباطی راه ها دارد.

راه ها و شبکه های عبور و مروری که عریض هستند و چندین لین در دوطرف دارند مانند بزرگراه ها و اتوبان ها و آزادراه ها معمولا عبور و مرور بیشتر دارند و را ههای کم عرض تر معمولا ترافک وسایل نقلیه کمتری دارند. همچنین برخی از راه ها دارای ممنوعیت عبور وسایل نقلیه سنگین مانند اتوبوس کامیون و تریلی هستند. همه این موارد در نزدیکی سایت ها و عوارض به این راه ها و جاده ها دارای اهمیت است.

در مطالعات مکانیابی بهتر است به جای فاصله تا راه ها که از دستور Euclidean Distance استفاده می شده است از فاصله هزینه ای یا Cost Distance استفاده شود. این فاصله در یکی از ستون های جدول اطلاعات توصیفی یا Attribute Table می تواند میزان ترافیک انواع خودرو ها را در رسترسازی و محاسبه فاصله پیکسل ها تا جاده یا راه مورد نظر مفید باشد.

سوال اینجاست داده های ترافیکی را از کجا و چطور تهیه کنیم؟

فایل اکسل ترافیک جاده ها را می توانید از سایت عددایکس دانلود و آمارهای ترافیکی را برای سال ها و ماه های مشخص و برای محورهای استان ها و شهرهای مختلف کشور مشاهده و پردازش کنید.

در این محصول شما می توانید انتخاب کنید که آمارهای ترافیکی کدام راه یا جاده را برای کدام ماه یا ماه های سال و کدام سال ها می خواهید، سپس می توانید این داده ها را در قابل Excel دانلود کنید و با اتصال با لایه های مکانی و شیپ های جاده ها آنها را بعنوان یک پارامتر و معیار مکانیابی و پهنه بندی مورد استفاده قرار دهید.

دانلود اکسل ترافیک راه ها و جاده های کل کشور برای سال های مختلف

از این اکسل می توانید برای مطالعات عرضی یا طولی استفاده کنید. در مطالعات عرضی می توانید این داده ها را برای مقایسه ترافیک راه ها و شبکه معابر یک شهرستان یا یک استان استفاده کنید. در مطالعات طولی شما می توانید تغییرات ترافیکی برخی معابر و شبکه های خیابان ها یا بزرگراه های بین شهری در سال های مختلف یا ماه های مختلف یا حتی در ساعت های مختلف روز استفاده کنید.

همچنین می توانید از این داده های ترافیکی برای ساخت ویدئو ها و انیمیشن های نقشه ای استفاده کنید که آموزش آن را در ساخت انیمیشن در GIS در فوری آموز توضیح داده ایم.

همچنین از این داده های حمل و نقلی شبکه ترانسیتی کشور می توانید الگوهای ترافیکی را برای انواع وسایل نقلیه برای ساعات مشخص روز استخراج کنید. مثلا بدانیم کدام ساعات روز وسایل نقلیه سنگین و کدام ساعات خودروهای سواری عبور بیشتری از محور مورد نظرما دارند.

ن

متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر کرج
طرح تفصیلی شهر زرین رود استان زنجان
زنجان طرح تفصیلی شهر زرین آباد
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر تبریز
زنجان طرح تفصیلی پیشنهادی شهر سجاس زنجان
زنجان طرح تفصیلی شهر سهرورد
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر شیراز
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر سمنان
زنجان طرح تفصیلی شهر صاعین قلعه
زنجان طرح تفصیلی شهر هیدج
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر فولادشهر
زنجان طرح تفصیلی شهر دندی زنجان
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر اردبیل
فایل اتوکد طرح تفصیلبی شهر آمل
زنجان طرح تفصیلی شهر ابهر زنجان
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
متن جایگزین منطقه شهری محله و ناحیه شهری مشهد
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
عکس هوایی ژئورفرنس شده قم سلفچگان سال 1347
محصول طرح تفصیلی شهر یزد استان یزد
تصویر طرح تفصیلی شهر Semnan City تفصیلی شهر سمنان
محصول مجازی دانلودی طرح تفصیلی شهر پردیس تهران
محصول دانلودی طرح تفصیلی شهر جزیره کیش Kish Island
متن جایگزین تصویر محصول دانلودی طرح تفصیلی شهر ایلام استان ایلام فایل CAD
متن جایگزین تصویر طرح تفصیلی شهر جزیره قشم Qeshm Gheshm
تصویر جایگزین محصول دانلود CAD طرح تفصیلی شهر اردبیل
طرح تفصیلی شهر Andisheh اندیشه
تصویر محصول دانلودی طرح تفصیلی شهر اهواز Ahwaz
نگاره تصویر محصول دانلودی فایل اتوکد طرح جامع جزیره قشم
نگاره محصول دانلودی مجازی طرح تفصیلی شهر بوشهر Busheher
نقشه استان های شرقی ایران- محصول فوری آموز
تصویر محصول نقشه استان های غربی ایران- محصول فوری آموز
استان های شمال غرب کشور
استان های جنوبی ایران - محصول فوری آموز
استان های شمالی ایران- محصول فوری آموز
عکس محصول دیجیتال و کالای دانلودی DEM 10 meter Tehran
عکس کالای دیجیتال ژئودیتابیس شهر ماهنشان زنجان
تصویر محصول ژئودیتابیس شهر قیدار
عکس محصول دانلودی لایه های شهر خرمدره
تصویر کالای دیجیتال لایه های جی ای اس شهر سلطانیه
تصویر کالای دیجیتال قابل دانلود ژئودیتابیس شهری با لایه های gis شهری
تصویر کالای دیجیتال لایه های جی ای اس شهر ابهر
لایه های GIS شهر زنجان
تصویر محصول دیجیتال و کالای دانلودی طرح تفصیلی شهر پل دختر
تصویر محصول دیجیتال با عنوان نقشه تیپ های خاک ایران
نقشه سد ها و مخزن سد در ایران
تصویر محصول دانلودی فایل طرح تفصیلی شهر ساری مرکز استان مازندران
دانلود پی دی اف مقاله تحلیل هیدرولوژی و هیدرومتری حوضه با روش چند عاملی در GIS
لغزش | پهنه بندی زمینلغزش با برنامه نویسی پایتون در سیستم اطلاعات جغرافیایی | ArcGIS
پهنه بندی سیلاب در قالب سند 2030 با فرمول نویسی پایتون در GIS
تصویر کالای دانلودی فوری آموز
نگاره کالای دیجیتال دانلودی با نام طرح تفصیلی بندی ماهشهر
نگاره کالای دانلودی دیجیتال | لایه های طرح توسعه عمران ناحیه ای تهران
نگاره کالای دانلودی اطلاعات شاخص های برخورداری مردم تهران از امکانات
نگاره کالای دانلودی | ژئودیتابیس میانکاله شامل تمامی لایه های طبیعی و انسانی و زیرساختی و اجتماعی و توریسی گردشگری میانکاله است.
آیکون محصول | پارسل های و قطعات شهری براساس کاداستر تهران
تصویر محصول خطر سیل و پهنه بندی سیلاب استان تهران
دانلود محصول گوگل نقشه های محتمل رانش زمین
دانلود محصول | لکه های مجاز کشاورزی آبی و مجوز چاه مصوب جهاد کشاورزی در در Google Earth
تصویر محصول فایل اتوکدی طرح تلصیلی شهر قزوین
تصویر کالای دیجیتال لایه های GIS استان قزوین
استان های شمال غرب کشور
نقشه استان های شرقی ایران- محصول فوری آموز
تصویر محصول گوگل ارث چاه های آب
لایه گوگل ارث زمین شناسی ایران
تصویر محصول لایه مکانی معادن اطراف تهران
تصویر محصول نقشه گوگل ارث بافت های فرسوده منطقه 11 تهران.
دانلود محصول نقشه گوگل ارث انبارهای جهانforiamooz
لایه گوگل ارث راه آهن های کشور ایران
تصویر محصول لایه های جی ای اس برای مطالعه هیدرولوژی و توپوگرافی حوضه ابخیز ظالم رود مازندران
آیکون محصول نقشه گوگل ارض خطوط انتقال نیرو و (Google Earth) نیروگاه های ایران
تصویر محصول نقشه گوگل ارث تقسمات اداری سیاسی شهرستان ها و دهستان های کشور مربوط به سال 1400
تصویر محصول نقشه گوگل ارث تقسمات اداری سیاسی شهرستان ها و دهستان های کشور مربوط به سال 1400