تصویر ویدئوی آموزشی با عنوان تنظیمات اولیه و راه اندازی یک پروژه در ArcGIS Pro

تنظیمات اولیه برای راه اندازی یک پروژه در ArcGIS Pro


در این ویدئوی آموزشی تنظیمات اولیه برای راه اندازی یک پروژه در ArcGIS Pro بطور مفصل توضیح داده شده است. قبل از شروع یک پروژه در برنامه ArcGIS Pro نیاز است تنظیمات ضروری اولیه انجام شده و روش راه اندازی یک پروژه در آرک جی ای اس پرو انجام شود. در این ویدئو توضیح دادیم که چطور بعد از اعمال تنظمات اولیه و مشخص کردن آپشن های نرم افزار شروع به اجرای پروژه کنید و فولدر ها و مسیر ها در پروژه چطور و با چه پیش فرض هایی در این برنامه تنظیم می شوند.

در این آموزش تنظیمات اولیه برای راه اندازی یک پروژه در ArcGIS Pro بطور کامل و جامع توضیح داده شده است.

همچنین در پایان آموزش داده شده است که چطور فایل را برای تحویل اصولی و صحیح به کارفرما تنظیم کنید و آن را با چه قالبی تحویل کارشناسان سایر بخش ها و یا کارفرما یا مدیر و یا استاد ناظر بدهید.

آموزش تنظیمات اولیه برای راه اندازی یک پروژه در ArcGIS Pro را از دکمه خرید زیر دانلود کنید.


حجم ویدئو: 250 مگابایت

فرمت : mp4

مدت زمان: 90 دقیقه

مدرس: دکتر محمدعلی نظام محله

در این ویدئوی آموزشی دو ساعته روش اعمال تنظیمات و مراحل آماده سازی برای شروع پروژه توضیح داده شده است.

فایل ها و لایه های shp و ژئودیتابیس های پروژه های کار شده در ویدئو را همراه این آموزش دریافت خواهید کرد.

بخش هایی از این آموزش در ویدئو معرفی زیر آمده است.سرفصل ها

فصل اول: ایجاد فایل ها و پوشه های پروژه

فصل دوم: تنظیمات اولیه (واحدها، مختصات و محیط)

فصل سوم: تنظیمات ویرایشی و نمایشی


سرفصل های آموزش تنظیمات پیش از شروع پروژه در ArcGIS Pro

فصل اول: ایجاد پروژه و بخش های مختلف آن. 1

فصل دوم: تنظمیات بخش های مختلف نرم افزار ArcGIS Pro. 1

فصل سوم: تنظمیات کاتالوگ در ArcGIS Pro. 3

فصل اول: ایجاد پروژه و بخش های مختلف آن

راه اندازی پروژه در ارک جی ای اس

ایجاد یک پروژه جدید با باز کردن یک map جدید بعنوان اولین گام

انواع بازکردن پروژه های قبلی و پروژه های جدید یا فراخوانی پراجکت فایل های قبلی

تغییر دادن اطلاعات پیشفرض برنامه ArcGIS pro و روش تنظیم بخش های اصلی طرح جدید

بخش های مختلف پروژه ArcGIS Pro ایجاد فولدر جدید و ایجاد تولباکس و اطلاعات پروژه تازه

روش کانکت کردن لایه ها یا مسیر ها به پروژه Project  

فصل دوم: تنظمیات بخش های مختلف نرم افزار ArcGIS Pro

بررسی مشخصات ستینگ settings  هر project

ارتباط لایه ها و تنظیمات در محیط هر پروژه ارک جی ای اس پرو

کارنت ستینگ یا تنظیمات فعلی

نام و مسیر پروژه و هوم فولدر

تنظیم سیمبولوژی لایه های کاربر ی

مشاهده لایه ها در ژئودیتابیس پیشفرض

ورد و خروج لایه ها به Default GeoDataBase

هشدار برای تغییرات ناخواسته ما

اعمال رنگ بندی به لایه ها با مثال لایه کاربری شهری

تنظیمات سیستم مختصات

تغییر مختصات UTM یا مختصات درجه دقیقه GCS

تنظیمات فریم مپ یا قالب نقشه

جابجایی لایوت layout

واحد های متریک فوت یا نقطه ای

تغییر واحد های اندازه گییری نقشه مانند اینچ یا سانتیمتر

تعیین فولدر های پیشفرض خروجی ها و دانلود ها

تنظیمات نمایش لایه های داخل Table of Contents  

تغییر قابل ویرایش یا قابل انتخاب بودن لایه ها

تغییر مختصات نمایشی یا مختصات لایه UTM GCS در ArcGIS Pro

تعیین مختصات پیشفرض در برنامه gis pro

تنظیم Use spatial reference of first operational layer

تعیین شرایط زوم کردن یا جابجایی در نقشه

تعیین سرعت جابجایی و زوم کردن zoom

معرفی انواع روش های سلکت کردن

معرفی رفتار selection  ها

معرفی select  با دکمه های کیبورد

انتخاب چند عارضه بطور جمعی

از سلکت خارج کردن یا انتخاب از بین انتخاب ها

تعیین استخراج یا کپی نقشه از بین سلکت شده ها یا از همه عوارض

روش ساختن لایه از چند عارضه از بین عوارض یک لایه مادر

تنظیم save layers and tables with their current selection

استخراج عوارض از تمام ریکورد های یک لایه والد

تنظیم ctrl shift و سایر شرتکات ها برای selection

روش انتخاب چند لایه ای

تنظیمات چندلایه ای با تنظیمات options

تغییر always prompt یا اطمینان بله خیر از تغییرات

انتخاب apply discard

تنظیمات ویرایشی

Activate move tool

Show feature symbology in sketch

Enable double click as a shortcut for Finish Button

Enable vertex editing while sketching

Show dialog to confirm deleting data

ساختن لایه جدید در ژئودیتابیس

ساختن لایه خطی با تغییر تنظمیات editing برای ویرایش های متفاوت

مشخص کردن مسیر لایه های add شده

ایجاد احتیاط برای جلوگیری از تغییرات ناخواسته

تنظمیات جلوگیری از ویرایش های ناخواسته و غیر عمدی هنگام ویرایش

نوار ابزار ویرایش و تنظیم آن

انتخاب عوارض در هنگام ویرایش وکتور ها در arcgis pro

قابلیت چسبیدن عوارض با سایر لایه ها با snapping

فعال و غیر فعال کردن قابلیت اسنپ یا snap کردن ورتکس ها

اصلاح نمادگذاری یا سیمبولوژی لایه ها

تتغییر نمادگذاری در زمان ویرایش و ادیت کردن

جابجایی ورتکس vertex وکتور ها vector  ها در زمان editi عوارض

جابجایی با موو move با تنظمیات ان

کپی و پیست کردن وکتور ها در زمان ویرایش و جابجایی آن

تنظیمات اسکچ 

تعیین شیوه سیو کردن ویرایش ها یا ذخیره کردن پروژه در arcgis pro  

فصل سوم: تنظمیات کاتالوگ در ArcGIS Pro

استخراج یا اکسپورت لایه ها با تعیین مسیر پیش فرض کپی

تنظمات رستری

رنگ باند یک باند دو باند سه

تغییرات RGB

نمایش نودیتا رستر raster NoData

تنظمیات کش cache پردازش های رستری

روش استخراج و برش لایه های رستری با تنظمات پیرامید

ساخت pyramids و تنظیم آن

قابلیت لینک سازی

تنظمات فونت و نگارش متن روی نقشه

رنگ متن در خروجی نقشه و تنظیمات آن در ArcGIS Pro

تنظیمات شاخص سازی در Acrgis Pro

اهمیت و ویژگی های indexing

تنظیمات کش چرک نویس scratch

بازخوانی ایندکس ها

در چه پروژه هایی از index استفاده کنیم

تاثیر indexing روی سرعت و memory  کامپیور ما

لایه یابی براساس فرمت

داده یابی براساس نام یا تاریخ ایجاد

تنظیم Stack یا Dock کردن پنجره ها بطور default

نمایش جدول اطلاعات توصیفی و تنظیم آن

تنظمیات Ribbon در arcgis pro

لینک لایه ها در TOC

تنظمیات قبل از تحویل پروژه به کارفرما

روش بستن پروژه و ارسال یا انتشار

علت خطای علامت تعجب

تنظیمات جلوگیری از علامت تعجب در کنار لایه ها در arcgis pro

آموزش جلوگیری از بروز خطای تعجب در لایه ها در gis

روش رفع خطای تعجب و به حالت قبل برگرداندن

آموزش پکیج کردن پروژه برای تحویل به کارفرما

آموزش تنظیمات اولیه برای package کردن پروژه GIS در ArcGIS Proمشاهده سایر موارد مورد نیاز شما


از دکمه خرید زیر می توانید آموزش ویدئویی تنظیمات اولیه برای راه اندازی یک پروژه در ArcGIS Pro را دانلود کنید.