موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث

مکان قنات های شرقی در گوگل ارثاین محصول فایل گوگل ارث است که موقعیت مکانی قنات های استان های شرقی را در گوگل ارث نمایش می دهد.

قنات های استان های زیر :

استان های شرقی شامل

نقشه مکان قنات های استان کرمان
نقشه مکان قنات های استان خراسان رضوی
نقشه مکان قنات های استان خراسان جنوبی
نقشه مکان قنات های استان خراسان شمالی
نقشه مکان قنات های استان سیستان و بلوچستان
نقشه مکان قنات های استان یزد
نقشه استان های شرقی ایران- محصول فوری آموز
استان های شرقی ایران- محصول فوری آموز استان های شرقی شامل کرمان خراسان رضوی خراسان جنوبی خراسان شمالی سیستان و بلوچستان یزد

برای دانلود فایل قنات های شهرستان های ایران کلیک کنید.

موقعیت مکانی و لوکیشن قنات ها از روی نقشه های قدیمی با دقت بالا استخراج شده است.


نقشه قنات ها در گوگل ارث را می توانید از طریق دکمه خرید زیر خریداری و دانلود کنید.