متن جایگزین محصول مجازی دانلودی نقشه رودخانه های ایران و شبکه آبراهه ها و نهرها و رودها در کشور

رودخانه ها روی گوگل ارث kml

این فایل یک نقشه از تمام رودخانه های دایمی و رودخانه ها و آبراهه های فصلی کشور روی برنامه گوگل ارث است. با باز کردن این فایل رودخانه های کشور روی نرم افزار Google Earth باز می شوند. لایه رودخانه ها موقعیت مکانی خطوط آبی و شبکه زهکشی رودهای کشور را نشان می دهد که می تواند داده مورد نیزا در اکثر پروژه های عمرانی و زیرساختی و همچنین طرح های کشاورزی و آبیاری در کشور باشد.

دانلود فایل آبراهه ها، شبکه زهکشی، رودخانه های فصلی و دایمی، و نهر های فعال و غیرفعال روی برنامه google earth از طریق دکمه خرید زیر امکان پذیر شده است.


شبکه رودخانه های کشور یکی از پارامترهای مهم انتقال آب از ارتفاعات به سمت پهنه های دشت و جلگه است. رودخانه ها خطوط انتقال شریان های حیاتی آب برای جوامع انسانی است. این محصول خطوط رودخانه های کشور ار در یک فایل google earth نمایش می دهد.

همچنین می توانید نقشه موقعیت زیرحوضه های آبخیز و حوضه های آبریز کل کشور ایران را به همراه اسامی آنها در گوگل ارث مشاهده کنید. محصول حوضه های آبخیز ایران روی گوگل ارث را از اینجا دانلود کنید.

سایر لایه های گوگل ارث را می توانید از این لینک مشاهده کنید.


در زیر ویدئوی معرفی محصول رودخانه ها روی گوگل ارث kml را مشاهده کنید.


برای دانلود فایل رودخانه ها روی گوگل ارث kml روی دکمه خرید زیر کلیک کنید.