مناطق خطر زلزله ها در ایران

مکان های خطر زلزله در ایران روی Google earth

این محصول یک فایل kmz kml پهنه های لرزه خیز و کلاس های خطر بسیار زیاد خطر زیاد خطر متوسط خطر کم برای کل کشور ایران است.برای دریافت از طریق دکمه خرید زیر می توانید اقدام کنید.