چند ماه طول می کشد تا ارزش پول ما دوبرابر شود؟

در این نوشته می خواهیم بدانیم در هر سرمایه گذاری با توجه به تمام شرایط موجود چند ماه طول می کشد تا ارزش پول شما دوبرابر شود. برای دانستن زمان دوبرابر شدن سرمایه گذاری شما می بایست برخی پارامترهای ویژه آن سرمایه گذاری مانند نرخ سود بانکی (سود مرکب یا غیرمرکب)، نرخ تورم بانک مرکزی هر کشور، میزان سوددهی احتمالی، میزان سوددهی قطعی، و انتظارات بازدهی آینده را بدانید.

در سرمایه گذاری هایی که انجام می دهیم ابتدا می بایست بدانیم بعد از چند ماه اصل سرمایه اولیه ما به ما باز میگردد. در واقع از این زمان به بعد است که هرچه سود سرمایه گذاری به حساب ما واریز شود به نوعی بازدهی و سوددهی واقعی محسوب می شود.

این قاعده در تمام سرمایه گذاری ها می باید رعایت کنیم. این اصل که هر سرمایه گذاری که در زمان کمتری اصل سرمایه را بازگرداند بهتر است. از زمانی که ما اصل سرمایه خودمان را با لحاظ کردن هزینه های تورم و غیره بدست می آوریم به نقطه اول رسیدیم و مثل این است که بدون هیچ پولی ماهانه سود ثابت دریافت می کنیم.

برای مثال ما به مبلغ 500 میلیارد تومان بدهی ایجاد می کنیم مثل وامی که از بانک یا موسسه ای دریافت می کنیم. با این مبلغ اقدام به سرمایه گذاری در یک کارگاه تولیدی می کنیم که ماهانه مبلغ 120 میلیارد تومان درآمد دارد که با کسر مبلغ هزینه های مختلف از جمله هزینه های سود سرمایه (یعنی هزینه سود بانکی از 500 میلیارد)، هزینه نیرو انسانی فعال در این کارگاه، هزنیه مواد اولیه و غیره، نهایتا ماهی 100 میلیارد تومان سود بدست می آوریم.

با سود ماهانه 100 میلیارد تومان شما می توانید بعد از 5 ماه کل بدهی یا وام خود را بازپرداخت نمایید از این تاریخ به بعد شما به نقطه ای رسیدید که مالک این 500 میلیارد تومان هستید.

پس سرمایه اولیه شما 500 میلیارد بعد از 5 ماه دوبرابر شده است.

اگر وام را در نظر نگیریم از تاریخ تسویه حساب کامل با بانک وام دهنده شما بعد از پنج ماه دوم مالک 1000 میلیارد تومان سرمایه هستید

یک فایل اکسل در فوری آموز طراحی کردیم که به راحتی نشان می دهد چطور سرمایه شما دوبرابر می شود.

تصویر محصول ابزار محاسبه زمان دوبرابر شدن سرمایه گذاری با سود مرکب عدد سرمایه
دانلود آموزش ویدئویی تفسیر اعداد ترازنامه (صورت وضعیت مالی) سهام

دانلود آموزش ویدئویی تفسیر اعداد ترازنامه (صورت وضعیت مالی) سهام

معاملات موفق در بازارهای اوراق بهادار مانند بورس تهران ن…
ویدئوی آموزشی تفسیر صورت سود و زیان سهام

دانلود آموزش ویدئویی تفسیر اعداد صورت سود و زیان سهام

بازار سرمایه در هر کشوری مرجعی مهم برای مبادلات پولی بی…