سه نوع کلی و یا چهار دسته استراتژی کسب و کار


استراتژی سازمانی

استراتژی رقابتی

استراتژی عملکردی

استراتژی عملیاتی


 • Organizational (Corporate) Strategy
 • Business (Competitive) Strategy
 • Functional Strategy
 • Operating Strategy

استراتژی سازمانی یا شرکتی

یک استراتژی سازمانی یا شرکتی که معمولا استراتژی سطح سازمان گفته می شود، تمرکز آن روی دید یا ویژن، ماموریت، ارزش ها و اهداف سازمان است.

این نوع استراتژی مربوط به بیان ارزش هسته ای یک شرکت و همچنین اهدافی است که سازمان امید دارد به آنها دست یابد.

در کل مربوط به چیزی است که شرکت بخاطر آن برپا است و تصوری که شرکا و اشخاص ثالث از آن سازمان دارند.

استراتژی های سازمانی خود به سه دسته تقسیم می شوند:

 • استراتژی های مبتنی بر رشد،
 • استراتژی های پایداری یا ثبات،
 • استراتژی های مستحکم سازی، یا نوسازی، یا
 • ترکیبی از این سه.

استراتژی رقابتی چیست؟

یک استراتژی رقابتی که معمولا به آن استراتژی سطح کسب و کار گفته میشود، تمرکز به این دارد که چگونه یک واحد کسب و کاری با رقبایش در بازار رقابت می کند.

اجرای استراتژی رقابتی یک واحد کسب و کاری باید بعد از استراتژی سطح سازمانی صورت گیرد.

درک درست استراتژی رقابتی از ایده استراتژی های کلی مایکل پورتنر اتخاذ شده است که شامل سه گروه هستند:

 • استراتژی های هزینه مبنا،
 • استراتژی های تفکیک سازی، و
 • استراتژی های تمرکزی (تخصصی یا نیش).

هدف استراتژی های رقابتی ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار است.

براساس مطالعات فوری آموز، یک منبع موثر برای مزیت رقابتی دیدگاه منبع-پایه (RBV) شرکت است که تمرکزش روی استفاده موثر از منابع شرکت برای ایجاد مزیت رقابتی است.

زنجیره ارزش پورتنر و در کل مفهوم زنجیره ارزش، فعالیت ها را در جهت فرایند انتقال ارزش کمی می کند،

این مفهوم موجب این درک می شود که کجا مزیت های رقابتی به حداکثر تاثیرگذاری می رسند.

استراتژی عملکردی چیست؟

یک استراتژی عملکردی به این مربوط می شود که چطور تقسیم نقشی (تقسیم کار برپایه نقش) یک شرکت به دستیابی به اهداف آن کمک می کند. اجرای یک استراتژی عملکردی از طریق حداکثرسازی کارآیی منابع شرکت در جهت حمایت از استراتژی رقابتی یک واحد کسب و کاری عمل می کند. نقش آن توسعه توانایی به منظور کسب مزیت رقابتی است. حوزه های اصلی عملکردی عبارتند از بازاریابی، حسابداری، امورمالی، عملیات، تحقیق و توسعه، و منابع انسانی.

سه عامل اصلی برای شناسایی تدوین استراتژی سطح-عملکرد عبارتند از:

 • ماهیت کوتاه مدت اهداف،
 • چقدر اهداف تخصصی هستند، و
 • درجه درگیری مدیران در سازمان.

استراتژی عملکردی حول افراد کلیدی در حوزه عملکردی می گردد و تمرکز آن روی جنبه های عملیاتی کلیدی در زنجیره ارزش است، مانند بازدهی، قیمت گذاری، لوجستیک، اثرگذاری هزینه، کارایی، طراحی محصول، تصویرسازی و برندسازی محصول، چرخه عمر محصول، وغیره.

استراتژی عملیاتی چیست؟

استراتژی عملیاتی که در قلب استراتژی عملکردی گنجانده شده است، مربوط به این است که اجرای (تقسیم بندی های عملیاتی) یک سازمان چگونه بطور موثر می توانند استراتژی های سطوح شرکتی، کسب و کاری، عملکردی را برحسب منابع، فرایندها، و افراد، اجرایی کنند. اینها در سطح بخشی قرار می گیرند و مقاصد کوتاه مدت دوره ای را برای انجام دادن مشخص می کنند.

تهیه و تنظیم توسط مجموعه فوری آموز

برای استفاده از ابزار تعیین قیمت اجناس در آنلاین شاپ ها کلیک کنید.


تهیه و تنظیم توسط مجموعه فوری آموز