نقشه ها و اطلاعات مورد نیاز کارشناسان جهاد کشاورزی

فهرست

داده ها و اطلاعات مورد استفاده برای کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی. 3

تاریخچه شکل گیری وزارت جهاد کشاورزی. 3

اقدامات و اهداف.. 4

رسالت وزارت جهاد کشاورزی. 4

کارشناسان GIS وزارت جهاد کشاورزی و ادارات استانی. 5

داده ها و اطلاعات مورد استفاده برای کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی. 5

داده ها و اطلاعات مورد استفاده برای کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی

تاریخچه شکل گیری وزارت جهاد کشاورزی

پیش از دوره قاجاریه، هیچ اشاره‌ای به اداره فلاحت یا وزارت فلاحت در هیچ کتابی وجود ندارد. به جای آن، املاک شاه و دیوان خالصجات یا اداره خالصجات استفاده می‌شد. در زمان مظفرالدین شاه در سال ۱۲۶۹، تصویب‌نامه هیئت وزرا موجب تأسیس اداره‌کل فلاحت و تجارت شد. در سال ۱۳۰۹، وزارت فلاحت و تجارت و فواید به دو وزارت‌خانه تقسیم شد. وزارت اقتصاد ملی و وزارت راه اداره‌های فلاحت و تجارت و معادن بودند. وزارت اقتصاد ملی وظیفه مدیریت امور اقتصادی را برعهده داشت.

در سال ۱۳۳۵، وزارت فلاحت به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تغییر نام داد و اداره‌های فلاحت و تجارت تحت این وزارتی تنظیم شدند. در طول دهه‌های بعدی، تغییراتی در ساختار وزارت کشاورزی و اسم‌ها وجود داشته است، اما همواره این وزارتی مسئول مدیریت و توسعه صنایع کشاورزی و منابع طبیعی در ایران بوده است.

از سال‌های اخیر، نیز وزارت کشاورزی به دو بخش وزارت کشاورزی و بخش سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تقسیم شده است. اداره‌های مختلف زیر نظر وزارت کشاورزی از جمله اداره کل کشاورزی، اداره کل جنگلداری و آبزیان، اداره کل صنایع غذایی و دستی، و اداره کل محیط زیست و منابع طبیعی فعالیت می‌کنند.

به علاوه، از دستاوردهای اخیر وزارت کشاورزی می‌توان به پشتیبانی از کشاورزی پایدار و خدمت رسانی به کشاورزان، حفظ و بهبود اراضی کشاورزی، احداث و بهسازی زیرساخت‌های آبیاری و زهکشی، توسعه صنایع غذایی و دستی، حفاظت محیط زیست و مدیریت پسماندها، و ترویج کشاورزی بیولوژیک و کشاورزی دقیق اشاره کرد.

در سال ۱۳۳۵، وزارت فلاحت به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تغییر نام داد و اداره‌های فلاحت و تجارت تحت این وزارتی تنظیم شدند. تغییراتی در ساختار وزارت کشاورزی و اسم‌ها در طول دهه‌های بعدی وجود داشته است، اما همواره این وزارتی مسئول مدیریت و توسعه صنایع کشاورزی و منابع طبیعی در ایران بوده است. در سال‌های اخیر، وزارت کشاورزی به دو بخش تقسیم شده است: وزارت کشاورزی و بخش سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. اداره‌های زیر نظر وزارت کشاورزی از جمله اداره کل کشاورزی، اداره کل جنگلداری و آبزیان، اداره کل صنایع غذایی و دستی، و اداره کل محیط زیست و منابع طبیعی فعالیت می‌کنند. از دستاوردهای اخیر وزارت کشاورزی می‌توان به پشتیبانی از کشاورزی پایدار، توسعه صنایع غذایی و دستی، حفظ و بهبود اراضی کشاورزی، حفاظت محیط زیست و مدیریت پسماندها، و ترویج کشاورزی بیولوژیک و کشاورزی دقیق اشاره کرد.

اقدامات و اهداف

به منظور بهبود عملکرد و ساختار سازمانی بخش کشاورزی در ایران، در راستای تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیگیری شد. در این قانون، لایحه ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی ارائه شده و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد.

این اقدام در نظام اداری، به منظور کاهش بیهودگی‌ها، ارتقای بهره‌وری و کارایی، و مدیریت بهتر دستگاه‌های اجرایی در بخش کشاورزی صورت گرفت. همچنین، موازی کاری‌ها و تجمع امور کشاورزی و توسعه و عمران روستایی نیز حذف شد. این لایحه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۷۹ با فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در تاریخ ۶ دی ۱۳۷۹، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۷۹ توسط شورای نگهبان تأیید شد. مجموعه اهداف و وظایف این وزارت خانه در وبسایت آن درج شده است.

رسالت وزارت جهاد کشاورزی

طبق وبسایت وزارت جهاد کشاورزی “رسالت اصلی وزارت جهاد کشاورزی تامین امنیت غذایی مردم کشور است. در تامین امنیت غذایی ۴ محور اساسی حفظ منابع پایه ، مدیریت بر زمین ، آب و خاک ، مدیریت بر تولید و کشت، مدیریت بر منابع و نهاده ها، مدیریت بر بازار عرضه و مسائل اقتصادی تولید وجود دارد . در صورت حصول این چهار اصل را در کنار هم ، امنیت غذایی تامین خواهد شد”.

رسالت اصلی وزارت جهاد کشاورزی ، تضمین امنیت غذایی جامعه ایران است. برای دستیابی به این هدف ، این وزارتخانه بر روی چهار محور اصلی تمرکز می‌کند:

1. حفظ منابع پایه: این شامل حفظ تنوع زیستی و حفاظت از منابع طبیعی شامل جنگل‌ها، مراتع ، محیط زیست و آبخیزها است.

2. مدیریت بر زمین ، آب و خاک: این بخش شامل برنامه‌ریزی مناسب برای بهره‌وری بیشتر از منابع ، بهبود کیفیت خاک ، اثربخش استفاده از آب و بهینه سازی مصرف و مدیریت منابع آب است.

3. مدیریت بر تولید و کشت: توسعه کشت‌های سازگار با آب و خاک منطقه ، استفاده از تکنولوژی های نوین در کشاورزی و ارتقای آموزش و پژوهش های کشاورزی به‌منظور افزایش تولید و بهره‌وری بیشتر از منابع از جمله اقدامات این قسمت است.

4. مدیریت بر منابع و نهاده ها، مدیریت ارزش افزوده زنجیره تولید و توزیع غذا و نظارت بر عرضه و تقاضای بازار و همچنین تناسب دیجیتال و اطلاعاتی و علمی با عرضه و نیاز بازار غذا.

با توجه به رسیدن به این چهار محور اصلی و تداوم برنامه ها و سیاست های مدیریتی ، امنیت غذایی جامعه به بهترین و مناسبترین حالت خواهد رسید.

اهداف وزارتخانه جهاد کشاورزی

طبق این وبسایت اهداف این وزارت خانه عبارتند از

“وزارت جهاد کشاورزی با برنامه ریزی، سیاست گزاری و پی گیری اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی اهداف زیر را دنبال می کند:

بخش اول: پروژه های طرح امنیت غذایی و تولید محصولات راهبردی ذیل برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی

۱- پروژه افزایش ضریب خود اتکایی محصولات اساسی شامل گندم برنج، …
۲- پروژه تجهیز و نوسازی اراضی، احداث شبکه های اصلی و فرعی
۳- پروژه توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس در آبهای شمال و جنوب کشور
۴- پروژه افزایش تولید در محیط های کنترل شده گلخانه ای
۵- پروژه افزایش فرآورده ها و کاهش ضایعات در تولید محصولات
۶- پروژه تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی
۷- پروژه ذخیره سازی محصولات راهبردی از جمله گندم، برنج، … با محوریت بخش خصوصی
۸ – پروژه تأمین داخلی نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی
۹ – پروژه ۱۱ اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک و مقابله با بیابان زایی و کمک به مهار کانون های گرد وغبار
۱۰ – پروژه توسعه کشت فراسرزمینی”

کارشناسان GIS وزارت جهاد کشاورزی و ادارات استانی

یکی از مهمترین ارکان ادارات کل وزارت جهادکشاورزی تحلیل و گزارش های مکانی از سوی کارشناسان سیستم اطلاعات جغرافیایی است. این گزارش ها آمارها و اطلاعات دقیقی را به مدیران ارائه می کند که می تواند نقش مهمی را در تصمصم گیری های مربوط به کشاورزی در استان ها ایفا نماید.

در ادامه مهمترین اطلاعاتی که کارشناسان GIS جهاد کشاورزی نیاز خواهند داشته ارائه شده است.

داده ها و اطلاعات مورد استفاده برای کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی

در پایین برخی از مهمترین اطلاعات و داده های مکانی که مورد استفاده کارشناسان جهاد کشاورزی است، آماده سازی شده و بعد از کنترل کیفی عرضه شده است. امید است این اطلاعات بتواند به پیشبرد اهداف این نهاد محترم و تلاشگر کمک هرچند کوچکی بنماید.

لایه حوضه های آبخیز و زیر حوضه های کل کشور

لایه اراضی کشاورزی و زراعی دهه 40

لایه های قنات ها

دانلود نقشه اراضی زیرکشت کل ایران در گوگل ارث

نقشه موقعیت سد ها و نام آنها

اطلاعات سد های کشور بطور اکسل

نقشه زمین شناسی ایران

نقشه شیب و توپوگرافی

لایه نقطه ای ایستگاه های هواشناسی همراه اطلاعات آماری

لایه اطلاعات اقلیمی استان ها

لایه  های DEM استان ها

همچنین ابزارهای کاربردی اکسل برای محاسبات آسان با فرمول های آماده برای متخصصین کشاورزی و کارشناسان جهادکشاورزی تهیه شده است. تمام این نرم افزارهای اکسل بهمراه ویدئوی آموزشی رایگان هستند.

ابزار تبدیل عکس موبایل به لایه GIS

نرم افزار اکسل محاسبه خودکار شاخص های هیدرومتری

اکسل محاسبه روند من کندال

فایل اکسل آماده AHP

فایل اکسل آماده محاسبه شاخص اقلیمی آمبرژه بهمراه آموزش ویدئویی رایگان