اطلاعات و داده های مورد نیاز کارشناسان GIS وزارت صنعت معدن تجارت

وزارت صنعت معدن تجارت

این وزارتخانه دارای معاونت های زیر است.

معاونت‌ها

معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات

معاونت صنایع عمومی

معاونت صنایع حمل‌ونقل

معاونت معادن و فرآوری مواد

معاونت تجارت و خدمات

معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار

معاونت حقوقی و امور مجلس

سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت صنعت معدن تجارت به شرح زیر است.

سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و مراکز تابعه

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

سازمان توسعه تجارت ایران

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

مرکز ملی فرش ایران

مرکز آموزش بازرگانی

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

صندوق ضمانت صادرات ایران

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

صندوق توسعه صنایع دریایی

دانشگاه صنایع و معادن

ابزارها و داده ها و اطلاعات

مهمترین داده های مکان و آماری و اطلاعاتی که کارشناسان GIS یا سیستم اطلاعات جغرافیایی این وزارتخانه و شرکت های تابعه آن نیاز دارند به شرح زیر است.

.

سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و مراکز تابعه

مهمترین اطلاعات مورد نیاز برای کارشناسان و کارکنان سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و مراکز تابعه وزارت صمت عبارتند از ابزارهای کمک تحلیلی جهت ارزیابی و تحلیل شرکت ها و موسسات تجاری و اطلاعات مربوط به نقشه های گوگل ارث صنایع و کارنجات استان های ایران و اطلاعات محیط طبیعی مانند پتانسیل های لرزه خیزی و معادن.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

از جمله اطلاعات و داده هایی که مورد نیاز کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) می باشد شامل نقشه های موقعیت کارخانجات و لایه های مربوط به نیروگاه ها و خطوط انتقال نیرو در گوگل ارث برای شناسایی مکان های بهینه گسترش صنایع، موقعیت پتانسیل های طبیعی کشور، اطلاعات و آمارهای اقلیمی و موقعیت مکانی پتانسیل های اقلیمی به منظور جانمایی مکان های صنایع که بعنوان مثال در محدوده های با رطوبت نسبی بالا یا با روزهای یخبندان زیاد در سال نباشند.

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

کارکنان و اساتید محترم در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گاهی نیاز به داده های موقعیت مکانی معادن در برنامه گوگل ارث دارند. اطلاعات مربوط به معادن فعال و غیرفعال ایران در google earth می تواند جهت شناسایی تمامی معادن در کشور و بررسی معادن سایر استان ها مورد استفاده قرار گیرد. این کارشناسان در بخش های مختلف سازمان در صورتی که نیاز به داده های زیرساختی کل کشور داشته باشند می توانند از این اطلاعات و داده ها برای بررسی مکان های مستعد توسعه و راه های دسترسی به معادن و عوارض اطراف معادن استفاده نمایند.

سازمان توسعه تجارت ایران

کارکنان محترم سازمان توسعه تجارت ایران اگر نیاز به موقعیت مکانی و لایه های GIS کشور های جهان و همچنین آمارهای اقتصادی کشورهای جهان داشته باشند می توانند از این لایه های مکانی و آمارهای سال های مختلف تمام کشورهای جهان بهره مند شوند. همچنین موقعیت مکانی کارخانجات و گوگل ارث موقعیت مکانی معادن ایران نیز برای دسترسی به بازارهای جهانی میتواند برای کارکنان این سازمان صمت مفید باشد.

یکی دیگر از داده ها و ابزارها کاربردی برای کارکنان سازمان توسعه تجارت ایران استفاده از فایل های نمودارها و آمارهای تولید و مصرف انرژی در بخش های مختلف است.

اطلاعات انرژی کشورها و نمودارسازی انرژی

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

کارکنان محترم سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران می توانند از اطلاعات کارخانجات استان های ایران برای شناسایی موقعیت مکانی و تعداد شهرک های صنعتی در هر استان استفاده کنند.

کارشناسان و کارکنان محترم سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور وزارت صنعت معدن تجارت در صورت کار با داده های مکانی و پتانسیل های معدنی و زمین شناسی کشور می توانند از لایه های زمین شناسی ایران در گوگل ارث بدون نیاز به نرم افزارهای تخصصی، اطلاعات موقعیت مکانی معادن در گوگل ارث، نقشه ارتفاعی کل استان های کشور، آمار های معادن و بهره برداری معادن در GIS و همچنین نقشه لندفرم ها و مکان های مهم زیست محیطی کشور استفاده نمایند.

کارکنان و کارشناسان محترم و همچنین اساتید بزرگوار در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت می توانند از لایه های اطلاعات GIS و همچنین نقشه های مکانی کاربردی و داده های گوگل ارث مکان های مهم ، و سایر انواع داده های پژوهشی برای پژوهش های صنعتی معدنی و تجارت در مطالعات خود استفاده نمایند.

کارکنان محترم متخصص در شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران برای دسترسی به موقعیت مکانی کشور های مهم جهان و همچنین تمام کشورهای همسایه ایران می توانند از اطلاعات مکانی کشورهای جهان و همچنین از آمارهای کشورهای جهان بهره مند شوند.

کارکنان فعال در مرکز ملی فرش ایران می توانند از داده های مکانی و نقشه های GIS کشور های جهان برای شناسایی مقاصد صادراتی فرض استفاده نمایند. این متخصصین محترم میتوانند از سایر اطلاعات صنعتی کشور در مطالعات تحقیقی خود بهره مند شوند. اطلاعات زیرساخت های کشور می تواند برای شناسایی و بررسی راه های ارتباطی و موقعیت عوارض مختلف به تولیدات فرض و مقاصد بپردازند.

در مرکز آموزش بازرگانی، کارکنان فعال در این حوزه بازرگانی می توانند از آمارهای بانک جهانی و همچنین اطلاعات مکانی و اطلاعات آماری مورد نظر استفاده نمایند.

کارکنان مشغول در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می توانند از اطلاعات جغرافیایی روستا ها و شهرها و مرز و نام شهرستان های ایران در گوگل ارث و همچین آمارهای مکانی استانی برخوردار شوند.

در بخش صندوق ضمانت صادرات ایران داده ها و اطلاعاتی ایجاد و ارائه شده است که می تواند موقعیت مکانی کشورهای جهان را در GIS به راحتی نشان بدهد. کارکنان محترم می توانند نقشه های GIS را به این منظور و همچنین آمارهای کشورهای جهان را برای تحلیل و پردازش مقاصد صادراتی کالاها و خدمات ایران بررسی نمایند.

کارکنان محترم صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در صورت نیاز به تحلیل های مالی و اقتصادی می توانند به ابزارهای اکسل آماده و همچنین جهت تکمیل و طراحی طرح های تحقیقاتی و اجرای برنامه های سازمانی از داده های مکانی گوگل ارث در مطالعات خود استفاده نمایند.

در حوزه های پژوهشی و مطالعاتی مانند صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، اطلاعات نایاب ارائه شده توسط مجموعه فوری آموز می تواند نقش مهمی در توسعه تحقیقات و مطالعات مکانیابی در GIS و جانمایی مراکز و طرح های مختلف کاربرد داشته باشد. همچنین ابزارهای اکسل می تواند ببه سرعت انجام طرح ها کمک شایانی نماید.

در صندوق توسعه صنایع دریایی، کارشناسان فعال در حوزه های صنایع و بنادر می توانند از داده های موقعیت مکانی بنادر کشور های جهان برای مطالعه جانمایی و شناسایی بنادر جهان در گوگل ارث و زیرساخت هایی مانند راه آهن ها و راه های کشور استفاده نمایند.

تمامی داده ها و اطلاعات مکانی و آماری فوری آموز می تواند مورد استفاده پژوهشگران و استادان بزرگوار فعال در دانشگاه صنایع و معادن وزارت صمت باشد.