فایل گوگل ارض & اکسل نقاط زلزله های استان های کشور
تصویر شاخص آموزش سیستم های مختصاتی GCS , UTMforiamooz

آموزش سیستم های مختصاتی در GIS

/
آموزش سیستم های مختصاتی در GIS درک عمیق سیستم های مختصاتی ن…
Extended Abstract - ترجمه چکیده مبسوط انگلیسی مقاله

ترجمه چکیده مبسوط مقاله چیست؟

/
چکیده مبسوط چیست؟ روش های نگارش و ترجمه چکیده مبسوط مقاله …
نقشه زمین آماری در GIS

آموزش تهیه نقشه LST و SPI

/
در لینک های زیر می توانید قسمت های مختلف آموزش را دانلود کنید…
بخش ها و کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی
نمایی از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
بنر موضوعات شهری بروز

جدید ترین موضوعات شهرسازی با استفاده از فناوری GIS

/
  برخی از جدید ترین موضوعات شهرسازی با استفاده از فناوری GIS در…
پدافند غیرعامل شهری در مقابل مخاطرات انسانی و طبیعی در GIS براساس عوامل تمرکز، تجمع، آسیب پذیری، برجهندگی تاب آوری، امنیتی، تاسیساتی، خدماتی، دسترسی، جمعیتی
تحلیل خطرپذیری سکونتگاه های شهری و روستایی در برابر زمین لرزه در براساس قابلیت های GIS و فنون سنجش از دور (RS)
امکان سنجی و توجیه پذیری تاسیس و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از روی هم گذاری لایه های اطلاعاتی در GIS و تحلیل لایه های رستری