مجموعه فوری آموز هیچگونه خدمات حضوری چه مشاوره چه آموزش ارائه نمی کند. تمامی فعالیت های مجموعه بصورت برخط می باشد.

تماس با مجموعه فوری آموز

  • با پرکردن فیلدهای زیر می توانید درخواست خود را برای ما ارسال نمایید.
  • همچنین با عضویت در وبسایت می توانید از بسیاری خدمات دیگر استفاده کنید.
  • شما می توانید به شماره های درج شده در زیر با ما تماس حاصل نمایید.
  • با دنبال کردن صفحات اجتماعی می توانید از آموزش های کاربردی بهره مند شوید.


در صورت تمایل می توانید در فرم های زیر درخواست عضویت یا درخواست همکاری با مجموعه فوری آموز را تکمیل نمایید.