نگاره کالای دیجیتال دانلودی با نام طرح تفصیلی بندی ماهشهر
نگاره کالای دانلودی دیجیتال | لایه های طرح توسعه عمران ناحیه ای تهران

ژئودیتابیس لایه های GIS طرح توسعه و عمران ناحیه ای استان تهران

این ژئودیتابیس شامل لایه های کاربری، پهنه های مخاطرات سیل، زلزله، ر…
نگاره کالای دانلودی اطلاعات شاخص های برخورداری مردم تهران از امکانات
نگاره کالای دانلودی | ژئودیتابیس میانکاله شامل تمامی لایه های طبیعی و انسانی و زیرساختی و اجتماعی و توریسی گردشگری میانکاله است.

ژئودیتابیس کامل لایه های GIS شبه جزیره میانکاله

محصول دانلودی ژئودیتابیس میانکاله شامل تمامی لایه های طبیعی و ا…
استان های شمال غرب کشور

لایه GIS پوشش گیاهی تهران و پهنه های زراعتی جهاد کشاورزی

این محصول دارای لایه پوشش های اراضی از جمله پهنه های مجاز کشاورز…
آیکون محصول | پارسل های و قطعات شهری براساس کاداستر تهران

پارسل های شهری تهران | لایه shapefile

قطعات شهری یا Urban Parcels بلوک های شهری براساس طرح های تفصیلی…

ژئودیتابیس GIS لایه های اصلی استان قزوین

این ژئودیتابیس لایه های مهم استان را شامل می شود. …
استان های شمالی ایران- محصول فوری آموز

ژئودیتابیس GIS کارخانجات استان های شمالی

ژئودیتابیس GIS کارخانجات استان های شمالی البرزگلست…
استان های جنوبی ایران - محصول فوری آموز

ژئودیتابیس GIS کارخانجات استان های جنوبی

ژئودیتابیس GIS کارخانجات استان های شمال غربی شامل استان های ز…
استان های شمال غرب کشور

ژئودیتابیس GIS کارخانجات استان های شمال غربی

این لایه شامل لایه کارخانجات استان های زیر است. استان آذربا…