ابزار مشاهده زنده شرایط هوا و وضعیت بارندگی دما و باد

مشاهده پارامترهای جوی بصورت زنده (live) از روی ماهواره آنلاین

معرفی ابزار در این ابزار می توانید پارامتر ها و م…