محصول طرح تفصیلی شهر یزد استان یزد

طرح تفصیلی شهر یزد

دانلود طرح تفصیلی شهر یزد استان یزد با فرمت dwg برای نمای…
دانلود نقشه و مشاهده گسل های ایران در Google Earth و بررسی آسیب پذیری

نقشه گوگل ارث گسل های ایران

وجود گسل های فعال اصلی و فرعی در نزدیکی محل…