نوشته‌ها

تصویر مقاله با عنوان دانلود لایه های گوگل ارث kml kmz gps
تصویر مقاله راه آهن های معروف جهان

راه آهن های معروف جهان

/
راه آهن های معروف جهان راه آهن های معروف زیادی در جهان وجود د…
تصویر مقاله نقش DEM در GIS

چگونه در تجزیه و تحلیل GIS می توان از مدل های رقومی ارتفاع (DEMs) بهره مند شد

/
چگونه در تجزیه و تحلیل GIS می توان از مدل های رقومی ارتفاع (DEM…
تصویر شاخص آموزش سیستم های مختصاتی GCS , UTMforiamooz

راهنمای جامع درباره فایل های KMZ و KML:

/
دانلود دیتا با فرمت kmz درک KMZ و KML: راهنمای…
تصویر شاخص آموزش سیستم های مختصاتی GCS , UTMforiamooz

آموزش مقدماتی گوگل ارث (Google Earth)

/
درمقاله آموزش مقدماتی گوگل ارث (Google Earth) سعی نمودیم…