دوره آموزشی تحلیلگر کسب و کار ابزاری مفید است که نسخه جدید نرم افزار ArcGIS10.8 گنجانده شده است. این قابلیت امکان محاسبه سودآوری و رقابت پذیری هر کسب و کاری را محاسبه می کند.

این ابزار تحلیلی امکانات مدلسازی، تهیه گزارش، جمع آوری داده های مکانی، تحلیل تناسب مکان ها برای تصمیم گیری اقتصادی، بازاریابی هدفمند با بهره وری بالا، و شناسایی محدوده های کاری مناسب و پربازده را در اختیار شما می گذارد.

در این دوره، انجام تمامی امکانات بیزنس آنالیست را در قالب یک پروژه امکان سنجی و توجیه پذیری اقتصادی یک کسب و کار در ArcGIS به مهارت آموزان آموزش می دهیم.

در هر جلسه داده های جلسه بعد در اختیار مهارت آموزان عزیز قرار خواهد گرفت.

تصویر دوره آموزشی تحلیل کسب و کار در GIS