دوره آموزشی تحلیلگر کسب و کار ابزاری مفید است که نسخه جدید نرم افزار ArcGIS10.8 گنجانده شده است. این قابلیت امکان محاسبه سودآوری و رقابت پذیری هر کسب و کاری را محاسبه می کند.

این ابزار تحلیلی امکانات مدلسازی، تهیه گزارش، جمع آوری داده های مکانی، تحلیل تناسب مکان ها برای تصمیم گیری اقتصادی، بازاریابی هدفمند با بهره وری بالا، و شناسایی محدوده های کاری مناسب و پربازده را در اختیار شما می گذارد.

در این دوره، انجام تمامی امکانات بیزنس آنالیست را در قالب یک پروژه امکان سنجی و توجیه پذیری اقتصادی یک کسب و کار در ArcGIS به مهارت آموزان آموزش می دهیم.

این آموزش بصورت ویدئو آموزشی برخط ارائه می شود و آموزش حضوری امکان پذیر نمی باشد.

تصویر دوره آموزشی تحلیل کسب و کار در GIS