تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی

دانلود فایل گوگل ارض زمین های زراعی دهه 40 استان های شرقی


این محصول یک فایل گوگل ارث kmz kml است که پهنه های با کاربری زراعی دهه 40 دهه 30 استان های شرقی را دارد.

درصورت نیاز به دانلود فایل گوگل ارض زمین های زراعی دهه 40 استان های شرقی روی دکمه خرید زیر کلیک کنید.

نقشه استان های شرقی ایران- محصول فوری آموز
استان های شرقی ایران- محصول فوری آموز استان های شرقی شامل کرمان خراسان رضوی خراسان جنوبی خراسان شمالی سیستان و بلوچستان یزد

کرمان
خراسان رضوی
خراسان جنوبی
خراسان شمالی
سیستان و بلوچستان
یزد

خرید از طریق دکمه خرید زیر