دانلود فوری نقشه توپوگرافی خونیک، شیت 8052-IV ، مقیاس 1:50000 فرمت jpg   (KHUNIK برگه  8052-IV)