دانلود نقشه توپوگرافی مقیاس پنجاه هزارم برگه گیروان رود، شیت 8143-IV ، فرمت jpg   (GIRAVAN RUD برگه  8143-IV) اسکن شده با کیفیت بالا