دانلود نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دورجینگ، شماره شیت 8146-I ، فرمت jpg حجم 7mb  (DURJING برگه  8146-I)