دانلود نقشه توپوگرافی منطقه خبر، شماره شیت 6951-III ،مقیاس 1:50000 فرمت jpg کیفیت عالی  (KHABR برگه  6951-III)