دانلود نقشه توپوگرافی گزخت با مقیاس 1:50000، شماره شیت 8056-II ، فرمت jpg   (GOZOKHT برگه  8056-II)