دانلود نقشه توپوگرافی گلییان، شماره شیت 7564-II ، با کیفیت بالا فرمت jpg مقیاس 1:50000  (GELEYAN 1385 برگه  7564-II)