تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی

دانلود پهنه های زراعی دهه 40 روی گوگل ارث استان های شمالی


این محصول یک فایل گوگل ارث است که پهنه های زراعی و زمین های کشاورزی دهه 40 را بر روی برنامه گوگل ارث Google Earth نمایش می دهد.

درصورت نیاز به این فایل با کلیک روی دکمه خرید زیر این محصول را دانلود کنید.


استان های شمالی ایران- محصول فوری آموز
لایه استان های شمالی شامل البرز گلستان مازندران قزوین قم سمنان تهران


البرز
گلستان
 مازندران
قزوین
قم
سمنان
تهران

با کلیک روی دکمه خرید زیر گوگل ارث زمین های زراعی دهه 30 دهه 40 را دانلود کنید.