تصویر جایگزین محصول دانلود CAD طرح تفصیلی شهر اردبیل

دانلود CAD طرح تفصیلی شهر اردبیل

طرح تفصیلی شهر اردبیل یک دیتای کاربردی است که در تمام تحقیقات کسب و کاری و پژوهش های علمی در زمینه برنامه ریزی های شهری کاربرد دارد. برای راه اندازی یک داروخانه، هتل رستوران، یک دفتر مهندسی و بنگاه املاک و هر کسب و کار دیگر در سطح شهر اردبیل ما نیاز داریم ابتدا نقشه این شهر را از نظر پراکنش واحد های مسکونی انوع کاربری ها و پراکندگی بزرگراه ها و خیابان های شهری بدانیم. این درک به ما در تصممیم گیری درست برای انتخاب مکان کسب و کار و نیز تامین مواد اولیه و درک بازار هدف مشتریان بالقوه بسیار کمک کند.

با دانلود طرح تفصیلی شهر اردبیل تمام لایه های کاربری و بلوک های شهر به همراه خیابان های این شهر را می توانید استخراج کنید و در تصمیم گیری خود از آن استفاده نمایید.

دانلود CAD طرح تفصیلی شهر اردبیل برای مطالعات شهری و منطقه ای

Annotation Group

Point Group

Polyline Group

MultiPatch Group

Polygon Group