تصویر محصول فایل اتوکدی طرح تلصیلی شهر قزوین

فایل کد CAD طرح تفصیلی شهر قزوینفایل کدی طرح تفصیلی شهر قزوین را از قسمت زیر دانلود کنید.

قزوین یکی از شهرهای ایران است که در قسمت مرکزی کشور واقع شده و در گذشته برای مدتی پایتخت ایران نیز بوده‌ است.

این محصول یک فایل اتوکد CAD از طرح تفصیلی شهر قزوین است. برای مطالعه درباره طرح تفصیلی کلیک کنید.