عکس محصول دیجیتال و کالای دانلودی DEM 10 meter Tehran

لایه DEM ده 10 متر استان تهران


مدل دیجیتال ارتفاع (DEM) نمایشی از سطح توپوگرافی زمین برهنه (زمین برهنه) به استثنای درختان، ساختمان‌ها و سایر اشیاء سطحی است. DEM ها از منابع مختلفی ایجاد می شوند.

مدل رقومی ارتفاع (DEM) یک نمایش دیجیتالی از توپوگرافی سطح زمین یا زمین است. همچنین به طور گسترده به عنوان یک مدل زمین دیجیتال (DTM) شناخته می شود. در حالی که این اصطلاح می تواند برای هر نمایشی از زمین به عنوان داده GIS استفاده شود، به طور کلی به استفاده از یک شبکه شطرنجی مقادیر ارتفاع محدود می شود. DEM ها معمولاً با استفاده از تکنیک های سنجش از دور ساخته می شوند، اما ممکن است از نقشه برداری زمین نیز ساخته شوند. DEM ها اغلب در سیستم های اطلاعات جغرافیایی استفاده می شوند و رایج ترین پایه برای نقشه های امدادی تولید شده به صورت دیجیتالی هستند.

سطح زمین را می توان به عنوان به خطر انداختن دو عنصر مختلف توصیف کرد. تصادفی و سیستماتیک عناصر تصادفی (تصادفی) سطوح پیوسته با تسکین پیوسته متغیر هستند. برای توصیف دقیق اشکال تصادفی زمین به تعداد بی پایانی از نقاط نیاز است، اما اینها را می توان در عمل با شبکه ای از نقاط توصیف کرد. معمولاً از شبکه ای استفاده می شود که مثلث های شیب دار یا ربع منظم ایجاد می کند.

بخش سیستماتیک سطح زمین یا با ترک های تیز در زمین، مانند بالا یا پایین یک برش جاده، یا با نقاط مشخص مانند فرورفتگی نقطه ای و ارتفاع نقطه مشخص می شود. بخش سیستماتیک به بهترین وجه با خطوط و نقاط منفرد معمولی نشان داده می شود. ویژگی های برجسته زمین را می توان به صورت شفاهی با استفاده از عبارات بسیاری مانند شیب صاف، صخره، زین و غیره توصیف کرد. هندسه، با این حال، تنها دارای سه عبارت است: نقطه، خط و مساحت. نمی توان زمین های متغیر را تنها با استفاده از سه متغیر مجزا توصیف کرد، بنابراین همه توصیف ها لزوماً تقریبی از واقعیت هستند.

این محصول لایه DEM ده 10 متر استان تهران را بصورت یک فایل رستری با مختصات تعریف شده عرضه کرده است. این لایه در مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مطالعات دقیق تر مورد استفاده بهتری دارد. در مطالعات کلی میتوان از لایه های DEM سی متر استان های مختلف در سایت فوری آموز استفاده کرد.

لایه DEM یا مدل ارتفاع رقومی ده متر (10 meter) استان تهران بخش های اطراف استان تهران تا دامنه های شمالی البرز و همچنین بخش هایی از استان همسایه تهران مانند استان های البرز و سمنان و مازندران ، و قم را پوشش می دهد.

این لایه با اندازه پیکسلی (pixel value) ده 10 متردارای رزولوشن و قدرت تفکیک بسیار خوبی است که ناهمواری ها را به طور مناسبی نشان می دهد.

حجم محصول 78 مگابایت

فرمت محصول .TIF

فایل فشرده سازی شده