نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 آراد، شماره شیت 6260-I ، فرمت jpg   (ARAD برگه  6260-I)