نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 آلاشت، شماره شیت 6562-2 ، Alasht با فرمت jpg