نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 اسفزار، شماره شیت 7955-IV ، فرمت jpg   (ESFEZR برگه  7955-IV)