نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بلده، شماره شیت 6362-2 ، با فرمت jpg