نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 درازکلا، شماره شیت 6562-IV ، فرمت jpg   (DERAZ KALA 6562-IV)