نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دهاقان، شماره شیت 6353-IV ، فرمت jpg   (DEHAQAN برگه  6353-IV)