نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 رینه، شماره شیت 6461-4 ، Rineh با فرمت jpg