نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سادات محله، شماره شیت 6662-1 ، با فرمت jpg