نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 عباس آباد پغری، شماره شیت 6456-III ، فرمت jpg   (ABBASABAD-E PEGHARI برگه  6456-III)