نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 فاروج، شماره شیت 7664-III ، با کیفیت بالا  فرمت jpg   (FARUJ 1385 برگه  7664-III)