نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 مهمان دوست، شماره شیت 6962-III ، فرمت jpg   (MEHMAN DUST برگه  6962-III)